Web siteleri için kullanılan içerik yönetim sisteminin önemi nedir?

Web siteleri için kullanılan içerik yönetim sisteminin önemi nedir?

Web sitelerinde içerik yönetim sisteminin kullanılması siteyi yöneten kişi ya da gruplara maliyet, işlevsellik ve zaman açısından büyük katkılar sağlamaktadır. İçerik yönetim sistemleri isminden de anlaşılacağı gibi web sitesinin içeriklerinin yönetilmesi noktasında hazır bir çok modülü içinde barındırmaktadır.
 

Bu modüller sayesinde kodlama ya da grafik tasarım gibi teknik bilgilere ihtiyaç duymadan web sitesinin içeriklerini güncelleme şansına sahip olabilirsiniz. Web sitelerinde içerik yönetim sistemi kullanılmadığı durumlarda 1-2 kişinin rahatlıkla yönetebileceği süreçleri farklı teknik uzmanlıklara sahip bir çok kişi ile yürütülmesi gerekebilir.
 
Web sitelerinde içerik yönetim sistemleri kullanıldığında sadece siteye ait içerikleri yönetmezsiniz. İçerik yönetim sistemleri aynı arayüz üzerinden bir çok ihtiyaca da cevap verebilir:
 
  • Yönetim paneline kimlerin hangi yetkiler ile giriş yapılacağının belirlendiği kullanıcı yönetimi
  • İçerik girişlerinin hangi gün ve saatte kimlerin onayı ile sitede görüneceğinin yapılabileceği iş akışı
  • Web sitesinde hareketleri istatistiki olarak izleyebileceğiniz raporlama ekranları
  • Resim, video, doküman ve tablo gibi dosyaların ortak bir noktada yönetilmesi
  • Sitenizin tümü ya da bazı bölümlerini güvenlik amaçlı olarak yedeklenmesini bunların arasında sayabiliriz.
 
İçinde barındırdığı yetenekler ile özellikle kurum ve şirketlerin web sitelerinde içerik yönetim sistemi kullanılması kaçınılmaz olmaktadır.