Kullanım Koşulları

 
 

Devam eden teknik yenilikler ve ilgili yasal çerçevenin değişiklikleri nedeniyle aşağıdaki Kullanım Koşulları’na zaman zaman Şirketimiz tarafından değişiklik ve/veya düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, bu web sitesine, her ziyaret öncesinde bu Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmenizi ve hesaptaki değişiklik ve/veya düzeltmeleri dikkate almanızı rica ederiz.

1. Giriş

İşbu Kullanım Koşulları, Medyasoft Danışmanlık ve Eğitim Anonim Şirketi (“Şirket”)’ne ait web sitesi için hazırlanmıştır. Bu web sitesini ziyaret ederek, aşağıda verilen ve istediğinizde okuyabileceğiniz veya baskı alabileceğiniz bu Kullanım Koşulları’nı hiçbir kısıtlama veya itiraz kaydı olmaksızın kabul etmektesiniz.

2. Web sitesinin Kullanımına Ait Genel Kullanım Koşulları

Web sitesinin mülkiyeti Şirket’e aittir ve web sitesi Şirket tarafından işletilmektedir. Web sitesinde bulunan materyaller ile söz konusu materyalde yer alan ticari markalarımız ve markalarımıza ilişkin olarak telif hakları da dahil olmak üzere fikri mülkiyet hakları, Şirket’e aittir.

Web sitesinden elde edilen hiçbir materyal, bilgi, yazılım, ürün veya hizmet, önceden yazılı iznimiz olmaksızın herhangi bir şekilde değiştirilemez, kopyalanamaz, görüntülenemez, gerçekleştirilemez, lisanslanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, gönderilemez, aktarılamaz, satılamaz, dağıtılamaz, araştırılamaz, iyileştirilemez, izlenemez veya alınamaz.

Şirket web sitesindeki bilgilerin belirtilen amaçların dışında kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Web sitesinden indirilen herhangi bir İçerik’in, Şirket’in yazılı rızası olmaksızın ticari amaçla kullanılması telif hakları ve haksız rekabet hükümleri ihlali teşkil edecektir.

3. Üçüncü Taraflara ait Websiteleri Hakkında Sorumluluk Almama

Bu web sitesi, içeriği Şirket tarafından kontrol edilmeyen başka web sitelerine yönlendiren bağlantılar (hyperlinkler) içerebilir. Bağlantı verilmiş olan bu web siteleri, bu kullanım koşullarında belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu web sitelerinin toplayabileceği bilgilerin kullanımı veya ifşa edilmesinden Şirket sorumlu değildir. Benzer biçimde başka sitelerden Şirket sitesine link verildiğinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4. Yasal Uyarı

Şirket, web sitesini virüslerden temizlenmiş olarak tutmak konusunda ciddi çaba sarf etmektedir ancak virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini verememekteyiz. Bu nedenle döküman veya veri indirmeniz halinde, virüslere karşı gerekli doğru korunma önlemlerini aldığınızdan emin olmanızı öneririz. (örn. Virüs tarayıcılar kullanarak). Şirket bu konuda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır ve sorumluluk kabul etmemektedir.

5. Sorumluluk Reddi

Şirket, hiçbir durumda web sitesine veya web sitesinde bulunan içeriklere erişiminiz veya bunları kullanmanız ile ilgili olarak sözleşme ihlali, haksız fiil veya diğer nedenlerle doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu olmayacaktır. Web sitesini kullanımınızdan/ziyaret etmenizden kaynaklanabilecek diğer harcamalar dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla oluşabilecek zarar ve sorumluluklardan Şirketimizi muaf tutmayı ve beri kılmayı kabul edersiniz.

6. Deneme Sürümü Üyeliği ve Kullanımı

Şirket ,tamamen kendi takdirine bağlı olarak deneme sürümü abonelikleri sağlayabilir. Hizmetlere ve Yazılıma deneme amaçlarıyla erişim sağlandıysa, bu erişim koşullara tabidir. Deneme süresinden önce veya bu süre zarfında Şirket, kendi takdirine bağlı olarak deneme sürümü erişimini önceden bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin, geçerli yasalar uyarınca izin verildiği ölçüde, deneme sürümü erişiminin kötüye kullanımını önlemek de dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir nedenden dolayı feshedebilir. Deneme sürümü erişim süresi sona erdikten sonra, Hizmetleri veya Yazılımı yalnızca ücretli bir aboneliğe kaydolarak (varsa) kullanmaya devam edebilirsiniz. Deneme süresinde, Hizmetler ve Yazılım için açık veya zımni hiçbir garanti uygulanmayacaktır; tüm Hizmetler ve Yazılım tüm kusurlarla “olduğu gibi” sağlanır ve deneme sürümüne hiçbir teknik veya diğer destek dahil değildir.

Deneme Sürümü, kullanıcıya sınırlı, kişisel, telif hakki içermeyen, münhasir olmayan bir kullanım hakkı vermektedir.

Deneme Sürümünün tüm telif, mülkiyet ve fikri sınai hakları münhasıran Şirket’e aittir.

Deneme Sürümünün kullanımı sırasında, kullanıcı yazılımı, ters mühendislik, ters derleme, kaynak koda dönüştürme veya başka bir şekilde kaynak kodu veya algoritmaları keşfetme, veya yazılımın herhangi bir özelliğini değiştirme, etkisizleştirme girişiminde bulunamaz.

Deneme Sürümü kullanan taraf, Şirket’in mevzuatın izin verdiği ölçüde, deneme sürümü kullanılarak üretilen veriler veya deneme sürümünün çalıştırıldığı herhangi bir cihaz tarafından üretilen veriler de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere deneme sürümüne kaydedilen verileri işleyebileceğini, silebileceğini ve kullanabileceğini kabul ve beyan eder.

7. Yargı Yetkisi

Web Sitesini veya web sitesinde bulunan ya da web sitesinden indirilen/erişilen içerikleri kullanımınız ve bunlardan doğan veya bunlarla bağlantılı ihtilaflar veya hak talepleri, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve yine aynı kanunlara uygun olarak yorumlanacaktır. İşbu web sitesine ilişkin ihtilafların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri yetkili olacaktır.